4-5 kwietnia 2019
Uniwersytet Pedagogiczny,
Kraków, ul. Ingardena 4
Patronat Honorowy
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Cel konferencji

Tytuł Konferencji: AUTYZM – PEDAGOGIKA I MEDYCYNA RĘKA W RĘKĘ ma zachęcić uczestników do refleksji nad jakością oferty edukacyjnej, medycznej oraz socjalnej kierowanej do osób z ASD i ich rodzin.

Problematyka konferencji wynika z zapotrzebowania środowiska osób z ASD, rodziców i specjalistów na wiedzę o skutecznych rozwiązaniach w obszarach uczenia, leczenia oraz pomocy społecznej, a także na wymianę doświadczeń w tym zakresie.

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji w środowisku nad zintegrowanym podejściem w terapii i nauczaniu osób z autyzmem i konieczności współpracy specjalistów z trzech resortów: oświaty, służby zdrowia i pomocy społecznej, w zakresie zapewnienia jak najlepszej jakości życia osób z ASD.

Szczegółowe cele konferencji
to wymiana wiedzy i doświadczeń uczestników
w następujących obszarach:

edukacja uczniów
z autyzmem
leczenie zaburzeń współwystępujących z ASD
formy wspierania osób z ASD i ich rodzin przez resort pomocy społecznej
wkraczanie osób z ASD w dorosłe życie i na rynek pracy (aktywizacja zawodowa)

Uczestnictwo
i głos osób z asd

Niewątpliwą zaletą konferencji jest uczestnictwo i głos samych zainteresowanych – osób z ASD, które poprzez dzielenie się własnymi doświadczeniami i opiniami przyczyniają się do poprawy jakości działań na ich rzecz w różnych dziedzinach życia. Zagadnienia poprawy jakości życia oraz dostosowania oferty są zarówno przedmiotem refleksji naukowej, jak również są bezpośrednio związane z dziedziną oddziaływań praktycznych. Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że przyczyni się ona do budowania zintegrowanego systemu wsparcia osób z ASD i ich rodzin.

Zróżnicowane
formy wystąpień

W czasie konferencji przewiduje się zróżnicowane formy wystąpień. Będą to wykłady plenarne zaproszonych gości, wystąpienia uczestników w ramach sesji tematycznych, warsztaty oraz panel dyskusyjny dotyczący doświadczeń osób z ASD we wkraczaniu w dorosłe życie, na rynek pracy i w odnajdywaniu się we współczesnej rzeczywistości. Zachęcamy Państwa do czynnego lub biernego udziału w konferencji.

Prowadzimy nabór
artykułów do monografii

Planowane jest wydanie monografii, zawierającej artykuły zakwalifikowane do druku na podstawie recenzji zewnętrznej. Termin nadsyłania streszczeń (do 800 znaków) w języku polskim i angielskim – 10.03.2019 r. Termin nadsyłania artykułów do publikacji – 30.06.2019 r. Streszczenia i artykuły prosimy przesyłać na adres autyzmrekawreke@gmail.com

Pobierz szczegóły oraz wskazówki dla autorów

Program konferencji

4 kwietnia 2019
Czwartek

  POBIERZ PEŁNY PROGRAM
9.00 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.30 Otwarcie konferencji
Aula nowa 401 N
10.30 - 12.00 Sesja plenarna – wykłady zaproszonych gości

dr hab. n. med. Agnieszka Słopień, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Wytyczne dotyczące postępowania farmakoterapeutycznego w ASD

prof. dr hab. Hanna Sekułowicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
Wybrane uwarunkowania wypalania się sił u matek dzieci z autystycznego spektrum zaburzeń

dr Krzysztof Gerc, Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia, Instytut Psychologii Stosowanej UJ, Kraków
Diagnoza kliniczna i jej znaczenie w procesie rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu
12.00 - 12.30 Przerwa kawowa
12.30 - 14.00 Panel dyskusyjny z udziałem osób z ASD
"Nie jestem kosmitą" - blaski i cienie życia ze spektrum od dzieciństwa do dorosłości
Goście: Joanna Ławicka, Konstanty Zieliński, Marek Stankiewicz, Antoni Bohdanowicz
Prowadzenie: mgr Anna Mierzwa
Dzieciństwo, dorastanie, wczesna dorosłość w  świecie neurotypowym. Dorosłe osoby ze ASD opowiedzą o swoich doświadczeniach i przemyśleniach z terapią, edukacją i odnajdywaniem się wśród rówieśników. Podpowiedzą także terapeutom, nauczycielom i rodzicom jak wspierać rozwój dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
14.00 - 15.00 Przerwa obiadowa
15.00 - 17.00 Warsztaty

mgr Maciej Bochyński, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych, Ośrodek dla Osób z Autyzmem „Effatha”, Kraków
Być nauczycielem czy być terapeutą? Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole.
Sala nr 4

mgr Jolanta Chrzanowska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Kraków
Możliwości wsparcia rodziny przez instytucje pomocy społecznej
Sala nr 106

lek. med. Anna Lebiedź, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży; Ośrodek dla Osób z Autyzmem „Effatha”, Kraków
Rodzic, nauczyciel, lekarz – (czy?) wspólny cel
Sala nr 120

mgr Marta Szmigielska, mgr Klaudia Łakomska, Ośrodek dla Osób z Autyzmem „Effatha”, Kraków
Seksualność osób ze spektrum autyzmu
Sala nr 105

dr n. med. Krzysztof Szwajca
Collegium Medicum UJ, Fundacja Dom Terapii, Kraków
Od nadmiaru głowa nie boli? Co robi nad-rozpoznawanie Zespołu Aspergera?
Sala nr 3
 
19.30 Bankiet w Restauracji Sukiennice

5 kwietnia 2019
Piątek

9.00 - 12.30

 
Sesja plenarna – wykłady zaproszonych gości
Aula nowa 401 N

dr Ira Heilveil, UCLA, Los Angeles
Wyzwania dla diagnozy i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) na świecie

prof. dr hab. Jacek Błeszyński – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Postrzeganie autyzmu – pomiędzy wczuciem a metaforą

dr Barbara Winczura
Zaburzenia współwystępujące z autyzmem - symptomy kliniczne i dylematy diagnostyczne

mgr Maria Wroniszewska, Fundacja Synapsis, Stowarzyszenie Autyzm – Europa
Jak być najlepszym przewodnikiem w życiu osoby z autyzmem

mgr Joanna Grochowska, Fundacja SYNAPSIS
Spektrum autyzmu. Spektrum doświadczeń. W poszukiwaniu wartości dodanej

mgr Marek Stankiewicz, Jasna Strona Spektrum/ Fundacja Prodeste/ Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów
Dorosły w spektrum w roli nauczyciela
12.30 - 13.00 Panel dyskusyjny
Współpraca placówek działających w resortach oświaty, służby zdrowia i pomocy społecznej
Prowadzenie: red. Monika Szubrycht
13.00 - 13.30 Przerwa kawowa
13.30 - 15.30 Sesje tematyczne
Sesja 1
Edukacja uczniów z autyzmem
Sesja 2
Formy wspierania osób z ASD i ich rodzin oraz nauczycieli
Sesja 3
Wkraczanie osób z ASD w dorosłe życie i na rynek pracy - aktywizacja zawodowa
15.30 Zakończenie konferencji
Informujemy że program konferencji może ulec zmianie.

Rejestracja

Opłata za uczestnictwo

opłata wniesiona
do dnia 15.03.2019r.

450 zł

opłata wniesiona
po dnia 15.03.2019r.

500 zł

UWAGA! OPŁATA KONFERENCYJNA 450,00 ZŁ - PRZEDŁUŻONA
DO 22.03.2019 r.

Opłata konferencyjna obejmuje: koszty organizatora, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady, bankiet, sfinansowanie publikacji.

Informacja dodatkowa: osoby z ASD oraz ich rodzice i opiekunowie mogą starć się o obniżenie opłaty o 20% (email: autyzmrekawreke@gmail.com).

Rachunek bankowy

Obsługę finansowo – księgową prowadzi
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej.
Wpłaty należy uiścić do dnia 3.04.2019 r.
Bank Pekao SA oddział w Krakowie
Nr konta 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
z dopiskiem "DK - 81"
Prośby o wystawienie faktury prosimy kierować na adres: konferencje@up.krakow.pl

Zapisz się na konferencję

Ilość miejsc ograniczona!

Organizatorzy

 • Patronat Honorowy
  Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 • Komitet Naukowy
  • dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny
  • prof. dr hab. Jacek Błeszyński - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  • prof. dr hab. Władysława Pilecka – Uniwersytet Jagielloński
  • prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz - Akademia Pedagogiki Specjalnej
  • dr hab. n. med. Maciej Pilecki - Uniwersytet Jagielloński
  • dr hab. n. med. Agnieszka Słopień, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
  • dr hab. Jolanta Baran, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny
  • dr  hab. Piotr Majewicz, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny
  • dr hab. Adam Mikrut, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny
  • dr Joanna Kossewska - Uniwersytet Pedagogiczny
  • dr Krzysztof Gerc – Uniwersytet Jagielloński
  • mgr Joanna Grochowska – Fundacja Synapsis
  • dr Joanna Ławicka  Fundacja Prodeste
  • dr Anna Rybka – Centrum Autyzmu
  • dr Barbara Winczura – Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Maria Wroniszewska- Fundacja Synapsis
  • dr n. med. Michał Wroniszewski - Fundacja Synapsis
  • dr Andrzej Wolski – Ośrodek dla Osób z Autyzmem Effatha
  • mgr Alina Perzanowska - Fundacja Wspólnota Nadziei
  • mgr Urszula Gurba –Stowarzyszenie  Przyszłość

 • Komitet Organizacyjny
  • dr hab. Danuta Wolska, prof. UP i mgr Aneta Garncarz – przewodniczące Komitetu Organizacyjnego konferencji
  • mgr Ewa Brodowicz,  dr Ewa Dyduch,  dr Maria Kościółek – sekretarze konferencji
  • mgr Anna Kuziel – Kalina
  • mgr Anna Mierzwa
  • mgr Jolanta Otałęga

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. KEN w Krakowie

ul. Romana Ingardena 4
31-007 Kraków

Organizatorzy
sugerują następujące
miejsca noclegowe:
Hotel Krakowiak
ul. Armii Krajowej 9, Kraków
Strona www