4-5 kwietnia 2019
Uniwersytet Pedagogiczny,
Kraków, ul. Ingardena 4
Patronat Honorowy
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Cel konferencji

Tytuł Konferencji: AUTYZM – PEDAGOGIKA I MEDYCYNA RĘKA W RĘKĘ ma zachęcić uczestników do refleksji nad jakością oferty edukacyjnej, medycznej oraz socjalnej kierowanej do osób z ASD i ich rodzin.

Problematyka konferencji wynika z zapotrzebowania środowiska osób z ASD, rodziców i specjalistów na wiedzę o skutecznych rozwiązaniach w obszarach uczenia, leczenia oraz pomocy społecznej, a także na wymianę doświadczeń w tym zakresie.

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji w środowisku nad zintegrowanym podejściem w terapii i nauczaniu osób z autyzmem i konieczności współpracy specjalistów z trzech resortów: oświaty, służby zdrowia i pomocy społecznej, w zakresie zapewnienia jak najlepszej jakości życia osób z ASD.

Szczegółowe cele konferencji
to wymiana wiedzy i doświadczeń uczestników
w następujących obszarach:

IMAGE
edukacja uczniów
z autyzmem
IMAGE
leczenie zaburzeń współwystępujących z ASD
IMAGE
formy wspierania osób z ASD i ich rodzin przez resort pomocy społecznej
IMAGE
wkraczanie osób z ASD w dorosłe życie i na rynek pracy (aktywizacja zawodowa)

Uczestnictwo
i głos osób z asd

Niewątpliwą zaletą konferencji jest uczestnictwo i głos samych zainteresowanych – osób z ASD, które poprzez dzielenie się własnymi doświadczeniami i opiniami przyczyniają się do poprawy jakości działań na ich rzecz w różnych dziedzinach życia. Zagadnienia poprawy jakości życia oraz dostosowania oferty są zarówno przedmiotem refleksji naukowej, jak również są bezpośrednio związane z dziedziną oddziaływań praktycznych. Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że przyczyni się ona do budowania zintegrowanego systemu wsparcia osób z ASD i ich rodzin.

Zróżnicowane
formy wystąpień

W czasie konferencji przewiduje się zróżnicowane formy wystąpień. Będą to wykłady plenarne zaproszonych gości, wystąpienia uczestników w ramach sesji tematycznych, warsztaty oraz panel dyskusyjny dotyczący doświadczeń osób z ASD we wkraczaniu w dorosłe życie, na rynek pracy i w odnajdywaniu się we współczesnej rzeczywistości. Zachęcamy Państwa do czynnego lub biernego udziału w konferencji.

Prowadzimy nabór
artykułów do monografii

Planowane jest wydanie monografii, zawierającej artykuły zakwalifikowane do druku na podstawie recenzji zewnętrznej. Termin nadsyłania streszczeń w języku polskim i angielskim – 28.02.2019 r. Termin nadsyłania artykułów do publikacji – 30.06.2019 r. Streszczenia i artykuły prosimy przesyłać na adres autyzmrekawreke@gmail.com

Pobierz szczegóły oraz wskazówki dla autorów

Program konferencji

4 kwietnia 2019
Czwartek

9.00 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.30 Otwarcie konferencji
10.30 - 12.00 Sesja plenarna – wykłady zaproszonych gości
12.00 - 12.30 Przerwa kawowa
12.30 - 14.00 Panel dyskusyjny z udziałem osób z ASD
14.00 - 15.00 Przerwa obiadowa
15.00 - 17.00 Warsztaty
19.30 Bankiet

5 kwietnia 2019
Piątek

9.00 - 12.00 Sesja plenarna – wykłady zaproszonych gości
12.00 - 12.30 Panel dyskusyjny
12.30 - 13.00 Przerwa kawowa
13.00 - 15.00 Sesje tematyczne
15.00 Zakończenie konferencji
Informujemy że program konferencji może ulec zmianie.

Rejestracja

Opłata za uczestnictwo

opłata wniesiona
do dnia 15.03.2019r.

450 zł

opłata wniesiona
po dnia 15.03.2019r.

500 zł

Opłata konferencyjna obejmuje: koszty organizatora, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady, bankiet, sfinansowanie publikacji.

Informacja dodatkowa: osoby z ASD oraz ich rodzice i opiekunowie mogą starć się o obniżenie opłaty o 20% (email: autyzmrekawreke@gmail.com).

Rachunek bankowy

Obsługę finansowo – księgową prowadzi
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej.

Bank Pekao SA oddział w Krakowie
Nr konta 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
z dopiskiem "DK - 81"
Prośby o wystawienie faktury prosimy kierować na adres: konferencje@up.krakow.pl

Zapisz się na konferencję

Ilość miejsc ograniczona!

Organizatorzy

Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej,
Wydział Pedagogiczny,
Instytut Pedagogiki Specjalnej
Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy
pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych
Zaburzeń Rozwojowych”
Ośrodek dla Osób
z Autyzmem „Effatha”
Stowarzyszenie
„Przyszłość”
 • Patronat Honorowy
  Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 • Komitet Naukowy
  • dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny
  • prof. dr hab. Władysława Pilecka – Uniwersytet Jagielloński
  • dr hab. n. med. Maciej Pilecki - Uniwersytet Jagielloński
  •  dr hab. Jacek Błeszyński, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
  • dr  hab. Piotr Majewicz, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny
  • dr hab. Adam Mikrut, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny
  • dr Joanna Kossewska - Uniwersytet Pedagogiczny
  • dr Krzysztof Gerc – Uniwersytet Jagielloński
  • mgr Joanna Grochowska – Fundacja Synapsis
  • dr Joanna Ławicka  Fundacja Prodeste
  • dr Anna Rybka – Centrum Autyzmu
  • dr Barbara Winczura – Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Maria Wroniszewska- Fundacja Synapsis
  • dr n. med. Michał Wroniszewski - Fundacja Synapsis
  • dr Andrzej Wolski – Ośrodek dla Osób z Autyzmem Effatha
  • mgr Alina Perzanowska - Fundacja Wspólnota Nadziei
  • mgr Urszula Gurba –Stowarzyszenie  Przyszłość

 • Komitet Organizacyjny
  • dr hab. Danuta Wolska, prof. UP i mgr Aneta Garncarz – przewodniczące Komitetu Organizacyjnego konferencji
  • mgr Ewa Brodowicz,  dr Ewa Dyduch,  dr Maria Kościółek – sekretarze konferencji
  • mgr Anna Kuziel – Kalina
  • mgr Anna Mierzwa
  • mgr Jolanta Otałęga

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. KEN w Krakowie

ul. Romana Ingardena 4
31-007 Kraków

Organizatorzy
sugerują następujące
miejsca noclegowe:
Hotel Krakowiak
ul. Armii Krajowej 9, Kraków
Strona www